Hoàn cảnh đã tương đối thuận lợi để tiến trình dân chủ hoá bắt đầu Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 28 tháng 12, 2020 http://machsongmedia.org Lời tiên tri thành sự thật, tiếng Anh là self-fulfilling prophecy, là một hiện tượng thoáng nghe có vẻ huyền bí nhưng thực ra lại rất thông thường khi người tiên tri là yếu tố quyết định cho sự thành tựu của lời tiên tri. Chẳng hạn, một học sinh tiên đoán rằng mình sẽ tốt nghiệp trung học cho nên chăm chỉ...

Các thiếu niên thuộc nhóm NextGen cũng nộp báo cáo Mạch Sống, ngày 1 tháng 3, 2020 http://machsongmedia.com Tổng cộng 12 tổ chức XHDS, trong đó 11 tổ chức của người Việt, đã phối hộp với nhau để nộp chung 3 bản báo cáo cho Uỷ Ban LHQ về Quyền của Trẻ Em. Đây là đợt báo cáo sơ khởi để giúp Uỷ Ban này lên danh sách các vấn đề quan ngại tại buổi họp của Uỷ Ban vào tháng 6 tới đây. “Danh sách này sẽ được chuyển cho chính phủ Việt Nam để...

Công thức căn bản và đầu tiên để “hậu dân sinh” Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 25 tháng 12, 2020 http://machsongmedia.org Trong 2 thập niên qua có không ít những người khởi xướng nỗ lực thúc đẩy nhân quyền hoặc dân chủ cho Việt Nam. Xuất thân từ ngành kỹ thuật và khoa học, tôi khá ngạc nhiên về tính tuỳ tiện của nhiều nỗ lực ấy. Hình như những người đề xướng không nghĩ hoặc không biết đến các quy tắc căn bản nhất để bảo đảm tính hiệu quả của...

* Khai thác sân chơi và luật chơi mới Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 12 tháng 2, 2020 http://machsongmedia.com Hôm nay Nghị Viên Âu Châu thông qua Hiệp Ước Mậu Dịch Tự Do Liên Âu - Việt Nam (EVFTA) và Hiệp Ước Bảo Hộ Đầu Tư (IPA). EVFTA gần như sẽ có hiệu lực ngay, còn EVIPA sẽ phải chờ từng quốc hội của tất cả 27 quốc gia thành viên Liên Âu chuẩn duyệt thì mới có hiệu lực. Chỉ riêng hiệp ước EVFTA cu~ng đã mở ra một sân chơi mới,...

Page 6 of 29