• Năm 2019: Mốc điểm giữa của chặng đường còn lại để đưa Việt Nam đến dân chủ

Ngày 1 tháng 1 năm 2019

http://machsongmedia.com

Thưa quý ân nhân và thân hữu,

Hôm nay là ngày đầu của một năm mới; thay mặt cho toàn thể thành viên và Hội Đồng Quản Trị của tổ chức BPSOS, tôi kính chúc quý ân nhân và thân hữu cũng như quý đồng bào ở trong và ngoài nước sẽ đạt ý nguyện của mình trong đời sống riêng và cho đất nước.

Năm 2019 sẽ là mốc điểm giữa trên chặng đường 5 năm (2017 – 2021) của chúng tôi để xây dựng một lực lượng người dân đủ mạnh và đủ rộng để đưa Việt Nam từ độc tài đến dân chủ trong hoà bình, ổn định và bền vững. Các mục tiêu chính cho năm nay của chúng tôi sẽ là:

(1)    Hỗ trợ thêm 50 cộng đồng người dân ở trong nước tự tổ chức để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mọi người dân trong cộng đồng mình;

(2)    Hỗ trợ 5 tổ chức xã hội dân sự ở trong nước phát triển năng lực chuyên sâu về các lĩnh vực nhân quyền đặc thù như quyền phụ nữ, quyền trẻ em, quyền tự do tôn giáo, quyền không bị tra tấn…;

(3)    Đào tạo và huấn luyện thêm 500 người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam, phần lớn là thành viên của các cộng đồng và tổ chức kể trên, về khả năng báo cáo vi phạm, đóng góp cho các cuộc kiểm điểm của LHQ đối với Việt Nam, và sử dụng luật Việt Nam và luật quốc tế để đẩy lùi các vi phạm nhân quyền;

LHQ sắp kiểm điểm Việt Nam về Quyền Dân Sự và Chính Trị Thông Cáo Báo Chí BPSOS, ngày 25 tháng 12, 2018 Liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak70fd556713ddfc47cdac4c6d7cbf69c8').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy70fd556713ddfc47cdac4c6d7cbf69c8 = 'crp' +...

Ngày 21 tháng 11, 2018  Thưa Quý Vị ân nhân và thân hữu,  Chúng ta lại sắp tiễn năm cũ để đón năm mới. Đây là lúc nhìn lại những việc làm đã qua và chuẩn bị những đề án cho 12 tháng sắp đến. Nhờ sự ủng hộ và lòng tin yêu của quý vị mà trong gần một thập niên qua BPSOS đã vững tiến trong sứ mạng giải cứu những nạn nhân bị buôn làm nô lệ ở nhiều nơi trên thế giới, bảo vệ hàng nghìn đồng bào tiếp tục rời bỏ quê hương đi tị nạn, và...

Ls. Võ An Đôn, Ls. Hà Huy Sơn… nên góp ý với Uỷ Ban Nhân Quyền LHQ Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 24 tháng 12, 2018 http://machsongmedia.com Gần đây, tôi thấy trên trang blog của RFA có bài phỏng vấn Ls. Võ An Đôn về đơn khởi kiện Bộ Trưởng Tư Pháp vì bị tước quyền hành nghề luật sư không lý do chính đáng. Cũng gần đây tôi đọc trên Facebook ý kiến của Ls. Hà Huy Sơn về “luật sư tự do”, nghĩa là không bị chi phối bởi đoàn luật sư vốn là công...

10 năm dân chủ hoá Việt Nam: còn 1/3 lộ trình Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 13 tháng 10, 2018http://machsongmedia.com Muốn thay đổi thể chế từ độc tài sang dân chủ nhất thiết phải có một lực lượng dân chủ trên toàn xã hội với nhiều triệu người dân nhập cuộc. Một lực lượng dân chủ như vậy cần 3 yếu tố: (1) Một số đông người dân phải có ý thức và thái độ đề kháng – ý thức đề kháng nghĩa là hiểu rằng mình có những quyền bất khả xâm...

Page 6 of 25