• Trường hợp một tín đồ Cao Đài bị cấm xuất cảnh

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 1 tháng 1, 2020

http://machsongmedia.com

Thỉnh thoảng tôi lại thấy lời bình trên Facebook: “Việt Nam có một rừng luật nhưng nhà nước chỉ dùng luật rừng”. Câu này sai cả về nội dung và về thái độ.

Về nội dung, hệ thống luật của Việt Nam hãy còn thưa thớt, lèo tèo so với hệ thống luật ở các quốc gia có nền pháp quyền phát triển, khi mà nhất nhất những đối tác dân sự giữa người dân với nhau hay hành chính giữa người dân và chính quyền đều được thể thức hoá và định chế hoá qua luật. Nói rằng Việt Nam có một rừng luật là vô tình khen hệ thống luật ở Việt Nam là phong phú đến mức dư thừa. Thực tế là ngược lại.

Về thái độ, đổ lỗi hiện trạng “luật rừng” cho nhà nước không thôi là một thái độ tiêu cực và tai hại. Thực ra, chính người dân có khả năng và có trách nhiệm đòi hỏi nhà nước tuân thủ luật pháp quốc gia. Thấy việc sai trái nhưng không làm gì cả để thay đổi thực trạng thì chẳng khác nào chấp nhận hay đồng loã cho nhà nước tự tung tự tác, diễn giải luật pháp tuỳ tiện. Chính thái độ này cũng góp phần không nhỏ tạo nên tình trạng luật rừng ở Việt Nam.

Để khuyến khích người dân chủ động thay đổi tình trạng luật rừng, tháng 10 năm 2018 BPSOS công bố Đề Án Dân Quyền Việt Nam với sự hợp tác của Liên Minh Chống Tra Tấn Việt Nam. Sứ mệnh của đề án này là thúc đẩy nhà nước Việt Nam thực thi nghiêm chỉnh luật quốc nội bằng cách thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ cho người dân khai dụng luật Việt Nam để tự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình. Trong thời gian qua, đề án này đã tuyển chọn một số hồ sơ để cung cấp tư vấn pháp lý nhằm thử nghiệm khung luật của Việt Nam, thẩm định việc thực thi luật, và nhận diện các bất cập giữa luật quốc gia và các cam kết quốc tế.

Những bất cập được nhận diện được dùng làm đề tài quốc tế vận trong Đề Án Vận Động Cho Việt Nam, cũng của BPSOS. Hai đề án, một nhắm vào luật quốc nội và một nhắm vào luật quốc tế, là 2 chân để từng bước tiến đến thể chế pháp quyền. Người dân phải chủ động trên toàn lộ trình này.

Dưới đây là bài viết trên trang Facebook Đề Án Dân Quyền Việt Nam về một trường hợp vận dụng luật Việt Nam và áp lực quốc tế để đối phó với lệnh cấm xuất cảnh.

Xin quý vị giới thiệu với bạn hữu trang Facebook này:  https://www.facebook.com/Vietnamcivilrights/.

Biên bản "về việc chưa được xuất cảnh"

Kết hợp dân quyền trong nước với nhân quyền quốc tế Ts. Nguyễn Đình ThắngNgày 28 tháng 12, 2019http://machsongmedia.com Tháng 10 năm 2018, BPSOS công bố Đề Án Dân Quyền Việt Nam với sự hợp tác của Liên Minh Chống Tra Tấn Việt Nam. Mục đích của đề án mới này là thúc đẩy nhà nước Việt Nam thực thi nghiêm chỉnh luật quốc nội bằng cách thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ cho người dân chủ động khai dụng luật Việt Nam để tự bảo vệ quyền và lợi ích...

• Công thức tổng hợp nguồn lực của dân tộc ở trong và ngoài nướcTs. Nguyễn Đình ThắngNgày 17 tháng 11, 2019http://machsongmedia.com Một người giỏi có hiệu năng hơn trăm người dở. Một nhóm nhỏ những người giỏi và có quyết tâm có thể thay đổi cả xã hội. Lực lượng người Việt ở hải ngoại, không thiếu người giỏi và thành đạt, đúng ra có thể cùng với người dân trong nước đưa Việt Nam từ độc tài đến dân chủ một cách hoà bình, ổn định và bền vững....

Đã đến lúc chúng ta hành động cho Việt Nam Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 5 tháng 12, 2019 http://machsongmedia.com Luật Nhân Quyền và Dân Chủ Hồng Kông đã thành luật; dự thảo Luật Chính Sách Nhân Quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ vừa được Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua và chắc chắn sẽ thành luật vì một phiên bản đã được Thượng Viện thông qua hồi tháng 9. Nay là lúc chúng ta cần vận động Luật Nhân Quyền Việt Nam, HR 1383. Nội dung của HR...

Không thể nại bất kỳ lý cớ nào để vi phạm Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 12 tháng 11, 2019 http://machsongmedia.com Gần đây, trang Facebook Đề Án Dân Quyền Việt Nam đã nóng lên với bài viết kèm video về toán công an Thị Xã Gò Công đến nhà của Ông Nguyễn Mười, tín đồ Cao Đài, để răn đe chủ nhà không được tham dự Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin Vùng Đông Nam Á, tổ chức ngày 4 và 5 tháng 11 vừa qua ở Bangkok, Thái Lan. Trong chỉ một ngày...

Page 7 of 29