• Trong năm 2018, BPSOS nới rộng các chương trình hiện hành và mở những đề xuất mới

Ngày 10 tháng 10, 2018

http://machsongmedia.com

Năm 2017, BPSOS đã nhận được sự ủng hộ tài chính tăng vọt từ các nhà hảo tâm trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, thể hiện lòng tin tưởng đối với những công tác của BPSOS mà kết quả ngày càng rõ rệt và dễ phối kiểm.

Cách làm của chúng tôi là luôn luôn dự báo những kết quả sẽ đạt được để mọi người có thể tự phối kiểm. Và chúng tôi cũng trình bày kế hoạch để đạt các kết quả ấy để mọi người theo dõi từng bước  triển khai. Rồi qua các bản tin trên Mạch Sống (machsongmedia.com) chúng tôi thường xuyên cập nhật các việc làm và thành quả của chùng. Do đó, ai ai cũng có thể tự mình kiểm chứng tiến trình mà BPSOS thực hiện kế hoạch và đối chiếu các thành quả đạt được so với các mục tiêu đã báo trước. Cung cách này thể hiện lòng kính trọng của chúng tôi đối với những ai đã gửi gắm niềm tin và lòng ưu ái cho BPSOS, và cũng thể hiện thái độ sòng phảng đối với công chúng nói chung.

Múc ủng hộ tài chính trong năm 2017 giúp chúng tôi tiến nhanh hơn trên lộ trình 10 năm dân chủ hoá đất nước, được khởi động vào giữa năm 2012. Một mặt, chúng tôi có thêm phương tiện để nới rộng những công tác đang thực hiện. Mặt kia, chúng tôi đã mở thêm một số đề xuất mới. Tất cả đều nằm trong kế hoạch mà chúng tôi công bố từ năm 2010 trong sách Thông Điệp Hy Vọng và Trách Nhiệm.

 

Bán đấu giá tranh về tù nhân lương tâm, buổi gây quỹ ở Seattle, Washington, ngày 29/09/2018 (ảnh KP)

Hành trình đến dân chủ là do chính chúng ta định đoạt Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 5 tháng 8, 2018 http://machsongmedia.com Lời mào đầu: Trong 20 năm qua, BPSOS đã khởi xướng nhiều chương trình, nhiều đề án đa dạng. Tất cả các chương trình và đề án này thực chất đều phục vụ cho một sách lược lớn và trường kỳ: dân chủ hoá Việt Nam. Bài viết dưới đây trình bày sách lược lớn làm bối cảnh cho các chương trình và đề án của BPSOS. Mục đích của...

Ngày 29 tháng 5, 2018Thưa Quý ân nhân và thân hữu,Thay mặt toàn thể nhân viên, tình nguyện viên và Hội Đồng Quản Trị của BPSOS, tôi xin tri ân sự ủng hộ tình nghĩa của Quý Vị cho buổi gây quỹ ngày 6 tháng 5 vừa rồi. Đây là buổi gây quỹ hàng năm ở vùng Bắc Virginia để yểm trợ các hoạt động của BPSOS nhằm giải cứu và bảo vệ đồng bào đang lâm nạn ở Việt Nam, đang lánh nạn ở Thái Lan hay đang bị bóc lột và ngược đãi ở nhiều quốc gia trên thế giới....

Thông Cáo Báo Chí Ngày 16 tháng 7, 2018 http://machsongmedia.com Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc sẽ triệu tập buổi Kiểm Định Định Kỳ Phổ Quát (Universal Periodic Review, hoặc UPR) đối với Việt Nam vào tháng 1 năm 2019. Ngày 12 tháng 7 vừa qua là hạn chót để các tổ chức xã hội dân sự góp ý. Trước và trong ngày này, BPSOS đã cùng với nhiều tổ chức xã hội dân sự Việt Nam, khu vực và quốc tế nộp 4 bản phúc trình để góp ý trong một số lĩnh vực...

BPSOS hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật trong việc biên soạn các bản góp ý Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 17 tháng 5, 2018 http://machsongmedia.com Tháng 1 năm 2019, Việt Nam lại qua kỳ kiểm định định kỳ phổ quát (Universal Periodic Review, UPR). Kỳ kiểm định trước đây là tháng 2 năm 2014. Kiểm định UPR là thể thức cho mọi quốc gia thành viên LHQ. Qua đó, cứ mỗi 4.5 đến 5 năm, từng quốc gia một đều phải qua sự kiểm định của các quốc gia khác,...

Page 7 of 25