VNTB – Phỏng vấn TS Nguyễn Đình Thắng: Nội lực cho Cộng Đồng và Tổ chức XHDS Việt Nam   Nguồn: https://vietnamthoibao.org/vntb-noi-luc-cho-cong-dong-va-to-chuc-xhds-viet-nam/    26.02.2021 12:41     Việt Nam Thời Báo  Phóng viên Việt Nam Thời Báo kính chào TS Nguyễn Đình Thắng Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc BPSOS. Chúng tôi vừa đọc qua bản Tổng kết các hoạt động hướng về VN năm...

Page 7 of 31