• Các xuất liệu và thành quả phúc lợi

Mạch Sống, ngày 15 tháng 2, 2021

http://machsongmedia.org

Năm 2020 khép lại với con số tù nhân lương tâm tăng mạnh ở Việt Nam. Ngược lại, chúng tôi ghi nhận sự cải thiện đáng kể nơi khoảng 200 cộng đồng tôn giáo và sắc tộc trong sinh hoạt tôn giáo của họ. Hai khuynh hướng có vẻ ngược chiều này khẳng định một điểm chung: Các cộng đồng kể trên đã tăng nội lực đủ để từng bước tự bảo vệ quyền và lợi ích của mình; trong khi đó các người hoạt động đơn lẻ tiếp tục bị đàn áp nghiêm trọng vì họ không thể tăng nội lực khi hoạt động đơn lẻ.

BPSOS có 2 lĩnh vực hoạt động: Nội địa Hoa Kỳ và hướng về Việt Nam. Các hoạt động hướng về Việt Nam bao gồm:

  • Vận động quốc tế để áp lực Việt Nam tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền và đề nghị chế tài các thủ phạm vi phạm nhân quyền nghiêm trọng
  • Phát triển nội lực cho các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc ở Việt Nam
  • Hỗ trợ pháp lý cho các cá nhân và cộng đồng ở Việt Nam để bảo đảm dân quyền
  • Vận động tự do cho các tù nhân lương tâm ở Việt Nam
  • Hỗ trợ pháp lý cho người đi tị nạn ở Thái Lan
  • Chống buôn người

Con Dau August 22 2020

Các giáo dân thuộc Giáo Xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng tưởng niệm nạn nhân của bạo hành vì tôn giáo hay niềm tin, 22/08/2020

Công thức căn bản và đầu tiên để “hậu dân sinh” Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 25 tháng 12, 2020 http://machsongmedia.org Trong 2 thập niên qua có không ít những người khởi xướng nỗ lực thúc đẩy nhân quyền hoặc dân chủ cho Việt Nam. Xuất thân từ ngành kỹ thuật và khoa học, tôi khá ngạc nhiên về tính tuỳ tiện của nhiều nỗ lực ấy. Hình như những người đề xướng không nghĩ hoặc không biết đến các quy tắc căn bản nhất để bảo đảm tính hiệu quả của...

Hoàn cảnh đã tương đối thuận lợi để tiến trình dân chủ hoá bắt đầu Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 28 tháng 12, 2020 http://machsongmedia.org Lời tiên tri thành sự thật, tiếng Anh là self-fulfilling prophecy, là một hiện tượng thoáng nghe có vẻ huyền bí nhưng thực ra lại rất thông thường khi người tiên tri là yếu tố quyết định cho sự thành tựu của lời tiên tri. Chẳng hạn, một học sinh tiên đoán rằng mình sẽ tốt nghiệp trung học cho nên chăm chỉ...

Các thiếu niên thuộc nhóm NextGen cũng nộp báo cáo Mạch Sống, ngày 1 tháng 3, 2020 http://machsongmedia.com Tổng cộng 12 tổ chức XHDS, trong đó 11 tổ chức của người Việt, đã phối hộp với nhau để nộp chung 3 bản báo cáo cho Uỷ Ban LHQ về Quyền của Trẻ Em. Đây là đợt báo cáo sơ khởi để giúp Uỷ Ban này lên danh sách các vấn đề quan ngại tại buổi họp của Uỷ Ban vào tháng 6 tới đây. “Danh sách này sẽ được chuyển cho chính phủ Việt Nam để...

Page 8 of 31