• Chính sách "buông nhưng không bỏ"

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 12 tháng 11, 2019

http://machsongmedia.com

Một khuynh hướng rất phổ biến mà tôi nhận thấy nơi người Việt là tâm lý kiểm soát: nhất nhất mọi việc phải thông qua mình, phải theo ý mình, phải đặt dưới quyền điều động của mình. Có lẽ tâm lý này xuất phát từ ý muốn giữ người để tăng sức mạnh cho đoàn thể. Nhưng giữ người cách ấy là hạ sách và sẽ phản tác dụng trong một xã hội mở vì sẽ chỉ giữ được những người kém cỏi về trí tuệ và yếu đuối về bản lãnh.
Thượng sách để giữ người là tạo sự đồng cảm và hợp tác giữa những người cùng chí hướng.

Giữ người trong xã hội mở

Cảm xúc là khởi điểm của hành động. Những người cùng cảm xúc về một vấn đề chung thường dễ đến với nhau. Và sẽ ở lại với nhau là những người cùng chung mục đích và chung cách làm -- tôi gọi đó là những người cùng chí hướng.

Khi đã cùng chí hướng thì sự hợp tác là tự nhiên và đương nhiên vì việc lớn không riêng ai có thể quán xuyến một mình. Khi sự hợp tác dẫn đến những thành quả cụ thể thì những người hợp tác với nhau lại càng thêm gắn bó về niềm tin và càng thêm chặt chẽ trong phối hợp hành động. Cứ vậy, người ta sẽ tự động ở lại với nhau một cách dài lâu.

Các thành viên tham gia Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin Vùng Đông Nam Á lần 5, Bangkok, Thái Lan, ngày 4/11/2019

Kính gửi quý đồng bào ở trong và ngoài nước: Mục tiêu của chúng tôi là từ giờ đến cuối năm sẽ tăng số thân hữu “follow” của 2 trang Facebook sau đây: (1) Vận động nhân quyền: https://www.facebook.com/VNAdvocacyDay/ Trang này phổ biến thông tin về luật quốc tế, các hoạt động quốc tế vận và những cơ hội để vận động quốc tế tác động lên nhà nước Việt Nam về thực thi các cam kết nhân quyền với quốc tế. (2) Bảo đảm dân quyền...

Không thể phát triển khi lấy sự yếu kém làm niềm hãnh diện Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 13 tháng 4, 2019 http://machsongmedia.com Cách đây chừng hơn 3 năm, chuyên gia kinh tế Bà Phạm Chi Lan thuật lại nhận xét của một giới chức Ngân Hàng Thế Giới rằng, Việt Nam là quốc gia không chịu phát triển. Quả là một nhận xét đầy tính mỉa mai về thân phận của một dân tộc. Dĩ nhiên, thành phần lãnh đạo quốc gia phải chịu trách nhiệm và đã có không ít...

Thông Cáo Báo Chí của BPSOSNgày 30 tháng 10, 2019 http://machsongmedia.com Lúc 2:30 chiều nay, bồi thẩm đoàn đã phán quyết Bà Holly (Huệ) Ngô tội vu khống có ác ý đối với BPSOS và Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch của BPSOS, vì đã cáo buộc rằng tổ chức này không khai báo với sở thuế số tiền $103,974.90 do đồng hương đóng góp năm 2013. Bồi thẩm đoàn cũng quyết định rằng Bà Holly Ngô đều sai trong nhất nhất các lời cáo buộc...

Tổng vận động Quốc Hội Hoa Kỳ năm 2019 sẽ khai thác triệt để các chính sách này Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 5 tháng 4, 2019 Gần đây Việt Nam đã liên tiếp trải qua 3 cuộc kiểm điểm: kiểm điểm về chống tra tấn, kiểm điểm định kỳ phổ quát và kiểm điểm về quyền dân sự và chính trị. Câu hỏi đặt ra là, ngoài sự mất mặt trước quốc tế, các cuộc kiểm điểm này có công dụng thực tế nào không? Các định chế nhân quyền của LHQ chỉ có thể lên tiếng về...

Page 8 of 29