• Không thể nại bất kỳ lý cớ nào để vi phạm

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 12 tháng 11, 2019

http://machsongmedia.com

Gần đây, trang Facebook Đề Án Dân Quyền Việt Nam đã nóng lên với bài viết kèm video về toán công an Thị Xã Gò Công đến nhà của Ông Nguyễn Mười, tín đồ Cao Đài, để răn đe chủ nhà không được tham dự Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin Vùng Đông Nam Á, tổ chức ngày 4 và 5 tháng 11 vừa qua ở Bangkok, Thái Lan. Trong chỉ một ngày rưỡi, lượt người xem đã 1 triệu với gần 2 nghìn lời bình luận và hơn 2 nghìn người chia sẻ.

Bài viết phân tích những sai phạm của công an chiếu theo Bộ Luật Hình Sự năm 2015 của Việt Nam, Điều 158 về xâm phạm chỗ ở của công dân. Phần lớn các lời bình biểu lộ sự đồng tình với bài viết và phản đối hành vi vô pháp của công an. Tuy nhiên cũng có ít người bênh vực hành động của công an, lập luận rằng Việt Nam có luật pháp riêng và công an có quyền can thiệp để các phần tử xấu không lạm dụng quyền tự do tôn giáo. Lập luận như thế chỉ là nói càn về cả mặt luật Việt Nam và luật quốc tế.

Về luật Việt Nam thì bài viết kể trên đã phân tích đầu đuôi.

Về luật quốc tế, không lạ gì khi có những người ở trong nói theo chính quyền vì họ bị tuyên truyền một chiều. Ngay cả những người đại diện quốc gia cũng nói bừa cơ mà. Tại buổi kiểm điểm về thực thi Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị, ngày 11 và 12 tháng 3 vừa qua, trưởng phái đoàn Việt Nam, Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Nguyễn Khánh Ngọc, khi bị đặt nhiều câu hỏi mà không thể trả lời đã nói sẵng rằng Việt Nam có chủ quyền, có thể chế riêng và không chấp nhận quốc tế áp đặt những tiêu chuẩn nhân quyền ngoại lai.


Buổi kiểm điểm Việt Nam về thực thi Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị, Geneva, Thuỵ Sĩ, ngày 12/03/2019 (hình chụp từ kênh webcast của LHQ)


• Chính sách "buông nhưng không bỏ" Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 12 tháng 11, 2019 http://machsongmedia.com Một khuynh hướng rất phổ biến mà tôi nhận thấy nơi người Việt là tâm lý kiểm soát: nhất nhất mọi việc phải thông qua mình, phải theo ý mình, phải đặt dưới quyền điều động của mình. Có lẽ tâm lý này xuất phát từ ý muốn giữ người để tăng sức mạnh cho đoàn thể. Nhưng giữ người cách ấy là hạ sách và sẽ phản tác dụng trong một xã hội mở vì...

Thông Cáo Báo Chí của BPSOSNgày 30 tháng 10, 2019 http://machsongmedia.com Lúc 2:30 chiều nay, bồi thẩm đoàn đã phán quyết Bà Holly (Huệ) Ngô tội vu khống có ác ý đối với BPSOS và Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch của BPSOS, vì đã cáo buộc rằng tổ chức này không khai báo với sở thuế số tiền $103,974.90 do đồng hương đóng góp năm 2013. Bồi thẩm đoàn cũng quyết định rằng Bà Holly Ngô đều sai trong nhất nhất các lời cáo buộc...

Kính gửi quý đồng bào ở trong và ngoài nước: Mục tiêu của chúng tôi là từ giờ đến cuối năm sẽ tăng số thân hữu “follow” của 2 trang Facebook sau đây: (1) Vận động nhân quyền: https://www.facebook.com/VNAdvocacyDay/ Trang này phổ biến thông tin về luật quốc tế, các hoạt động quốc tế vận và những cơ hội để vận động quốc tế tác động lên nhà nước Việt Nam về thực thi các cam kết nhân quyền với quốc tế. (2) Bảo đảm dân quyền...

Không thể phát triển khi lấy sự yếu kém làm niềm hãnh diện Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 13 tháng 4, 2019 http://machsongmedia.com Cách đây chừng hơn 3 năm, chuyên gia kinh tế Bà Phạm Chi Lan thuật lại nhận xét của một giới chức Ngân Hàng Thế Giới rằng, Việt Nam là quốc gia không chịu phát triển. Quả là một nhận xét đầy tính mỉa mai về thân phận của một dân tộc. Dĩ nhiên, thành phần lãnh đạo quốc gia phải chịu trách nhiệm và đã có không ít...

Page 10 of 31