Nhân sĩ và tổ chức Hoa Kỳ và quốc tế gửi thư chung đến Phó Tổng Thống Kamala Harris Mạch Sống, ngày 12 tháng 8, 2021 http://machsongmedia.org Qua lá thư chung, 31 nhân sĩ và 13 tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ và quốc tế kêu gọi Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris nêu vấn đề trả tự do cho tù nhân lương tâm trong các cuộc tiếp xúc với giới lãnh đạo Việt Nam khi viếng thăm quốc gia này vào cuối tháng tám. “Chúng tôi thành kính yêu cầu Bà nêu lên...

Khai thác các biện pháp chế tài lên các giới chức Việt Nam vi phạm nhân quyền Vận động 2 dự luật nhân quyền cho Việt Nam Đòi bồi thường tài sản mà Việt Nam đã tịch thu của công dân Mỹ BPSOS, ngày 28 tháng 5, 2019 http://machsongmedia.com Chúng tôi kêu gọi Quý Đồng Hương ở khắp Hoa Kỳ hãy cùng về Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn trong 2 ngày 10 và 11 tháng 7 để vận động nhân quyền và dân chủ cho 96 triệu đồng bào của chúng ta ở Việt Nam. Trong 2...

* Trên sân chơi quốc tế, đảng và nhà nước cầm quyền không thể ăn gian Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 18 tháng 1 năm 2020 http://machsongmedia.com Khi đưa ra chính sách đổi mới, chế độ ở Việt Nam hiểu rằng họ không thể cưỡng lại trào lưu hội nhập toàn cầu nếu muốn sinh tồn. Tuy nhiên, họ chỉ muốn nhà nước hội nhập quốc tế chứ người dân thì không được phép. Ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam thời bấy giờ là Nguyễn Văn Linh ví von các tư tưởng...

Điểm nhấn trong chương trình quốc tế vận 2017-2018 Mạch Sống, ngày 9 tháng 11, 2017 http://machsongmedia.com Trước thềm Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC, 20 dân biểu Hoa Kỳ thuộc Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hoà cùng lên tiếng yêu cầu Tổng Thống Donald Trump đặt vấn đề nhân quyền khi tiếp xúc giới lãnh đạo Việt Nam. “Chúng tôi hy vọng là Ngài Tổng Thống sẽ đặt ưu tiên cho các vấn đề nhân quyền sau đây trong chuyến viếng thăm, mà theo chúng tôi sẽ...

Page 1 of 4