• Đưa Việt Nam vào danh sách CPC, chế tài các thủ phạm, và mở chương trình đòi bồi thường tài sản cho công dân Hoa Kỳ

Mạch Sống, ngày 4 tháng 8, 2021

http://machsongmedia.org

Hai tuần trước khi Phó Tổng Thống Kamala Harris viếng thăm Việt Nam, TNS John Cornyn (Cộng Hoà, Texas) kêu gọi Ngoại Trưởng Antony Blinken có biện pháp mạnh mẽ về nhân quyền trong khi thương thảo hợp tác với Việt Nam trong về an ninh và quốc phòng.

“Việt Nam chứng tỏ giá trị chiến lược trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, và vẫn là một đối tác được chào đón về mặt hợp tác an ninh. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam tiếp tục chứng tỏ thành tích đáng quan ngại về nhân quyền, tự do tôn giáo và tôn trọng tài sản tư hữu của công dân,” TNS Cornyn viết trong văn thư đề ngày 4 tháng 8 gửi Ngoại Trưởng Blinken.

Như một ví dụ về vi phạm quyền tự do ngôn luận, TNS Cornyn nêu trường hợp nhà nước Việt Nam bắt bớ và bỏ tù nhiều thành viên của Hội Nhà Báo Độc Lập với tội danh tuyên truyền chống nhà nước.

Cornyn

TNS John Cornyn tiếp xúc các phái đoàn người Mỹ gốc Việt tham gia cuộc Tổng Vận Động cho Việt Nam năm 2015 (ảnh BPSOS)

• Cần thêm 30 vị dân biểu dồng bảo trợ dự luật HR 3001   Ngày 28 tháng 7, 2021   Tính đến nay đã có 21 dân biểu Hoa Kỳ đồng bảo trợ Luật Nhân Quyền Việt Nam (HR 3001) do Dân Biểu Christopher Smith (Cộng Hoà, NJ) đưa vào Hạ Viện đầu tháng 5 vừa qua. Mục tiêu của chúng tôi là dự thảo luật này sẽ có tối thiểu 50 vị dân biểu đồng bảo trợ trước khi được biểu quyết bởi Uỷ Ban Đối Ngoại của Hạ Viện, có thể sẽ vào cuối tháng 9...

• Lý do quốc tế đã lên tiếng nhanh, mạnh và đồng loạt   BPSOS, ngày 31 tháng 7, 2021   http://machsongmedia.org   Cuộc bố ráp của công an Đắk Lắk nhắm cùng lúc vào 6 cộng đồng Tây Nguyên theo Đạo Tin Lành trong các ngày 16 đến 18 tháng 7 đang mở ra cơ hội để đẩy lùi chính sách bách hại tôn giáo của nhà nước Việt Nam nói chung.   Trước hết, và đây là điểm có lẽ khá bất ngờ cho chế độ, quốc tế đã...

Xin tiếp tay phổ biến video về cách gọi phẩm vị của các chức sắc Cao Đài BPSOS, ngày 24 tháng 7, 2021 http://machsongmedia.org Trong 2 năm trở lại đây, quốc tế bắt đầu hiểu ra rằng nhóm người chiếm cứ Toà Thánh Tây Ninh không đại diện cho Đạo Cao Đài được thành lập năm 1926. Tuy nhiên, rất nhiều người Việt ở trong và ngoài nước chưa phân biệt được thật và giả. Chúng tôi giới thiệu một video ngắn 4 phút về cách phân biệt và xưng hô cho...

Page 1 of 76