• Thân nhân của các TNLT là yếu tố chủ động

Mạch Sống, ngày 2 tháng 4, 2021

http://machsongmedia.org

Trong những năm gần đây, nhà nước Việt Nam bỏ tù ngày càng nhiều những người bảo vệ nhân quyền và kết án họ ngày càng nặng. Mục đích của chế độ là “răn đe” người dân nói chung. Để đạt mục đích, họ chọn những trường hợp lợi nhiều mà hại ít: những người hoạt động rời rẽ hoặc trong những nhóm người rời rạc; khi bị bắt thì hoạt động bị tắt ngấm và không được ai vận động sự can thiệp bền bỉ của quốc tế. Khi chọn những trường hợp này, chế độ nhắm tác động tâm lý rộng lên xã hội nhưng gây ít phiền toái cho họ trên trường quốc tế.

Cách đối phó hiệu quả là đẩy chế độ vào tình huống lợi bất cập hại.

NOW collage

Cánh tay của Ban Tôn giáo Chính phủ vừa được nối dài vươn ra hải ngoại Ban Tôn giáo Chính phủ vừa ký một thỏa thuận liên quan đến hơn năm triệu người Việt hải ngoại. (Đăng lại từ trang: https://www.luatkhoa.org/2021/03/canh-tay-cua-ban-ton-giao-chinh-phu-vua-duoc-noi-dai-vuon-ra-hai-ngoai/)     31/03/2021  THÁI THANH Ông Vũ Chiến Thắng (trái), Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ và ông Đặng...

Tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo Nguyễn Bắc Truyển được nêu tên đầu tiên Mạch Sống, ngày 25 tháng 2, 2021 http://machsongmedia.org Tại buổi điều trần hôm nay, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) giới thiệu 2 chương trình để “chiếu rọi ánh sáng lên” các trường hợp bị bách hại vì lý do tôn giáo. Chương trình thứ nhất là danh sách các nạn nhân bị đàn áp nghiêm trọng vì lý do tôn giáo. Theo Bà Gayle Manchin, Chủ Tịch USCIRF, Luật Tự Do...

Hồ sơ điển hình: tín đồ Phật Giáo Hoa Hảo Nguyễn Bắc Truyển Mạch Sống, ngày 27 tháng 2, 2021 http://machsongmedia.org Ngày 14 tháng 4 tới đây Quốc Hội Liên Bang Đức sẽ triệu tập buổi điều trần về bản phúc trình thường niên lần 2 của Uỷ Viên Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế thuộc Bộ Ngoại Giao Đức, Nghị Sĩ Markus Grübel. Trường hợp của tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển sẽ là một đề tài nổi bật tại buổi điều trần. Bản phúc trình thường niên được...

Hội luận trực tuyến để tổng kết hoạt động năm 2020 Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 25 tháng 1, 2021 http://machsongmedia.org Vào dịp cuối năm vừa qua, nhóm NextGen for a Better Future (Thế Hệ Kế Tiếp Cho Một Tương Lai Tốt Đẹp Hơn) đã có buổi tường trình tổng kết hoạt động 18 tháng. Nhóm được hình thành từ chương trình đào tạo do BPSOS thực hiên vào tháng 7 năm 2019 và bao gồm khoảng 20 người trẻ từ tuổi 12 đến 25 ở Hoa Kỳ và Anh Quốc. Trong...

Page 4 of 76