Vào ngày 28/4/2023, bà Nazila Ghanea, Báo cáo viên Đặc biệt Liên Hiệp Quốc về Tự do Tôn giáo hay Niềm tin, cùng một số báo cáo viên đặc biệt khác, đã gửi thư tố giác đến nhà nước Việt Nam. Lá thư tố giác việc nhà nước Việt Nam đe dọa, bắt giữ tùy tiện, và cấm xuất cảnh những người tìm cách tham dự Hội nghị Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng Đông Nam Á, và cũng nhắc tới “các hành vi đe dọa hoặc trả thù với bất kỳ cá nhân hoặc người bảo vệ nhân quyền...

Page 4 of 94