Thông tin hướng dẫn cách soạn bản góp ý BPSOS, ngày 28 tháng 5, 2022 http://machsongmedia.org Sau khi phổ biến bài viết “Cơ hội lên tiếng cho thương phế binh VNCH” ngày 14 tháng 5, chúng tôi nhận được câu hỏi từ một số cá nhân và hội đoàn về thể thức nộp bản góp ý với Uỷ Ban LHQ về Quyền của Người Khiếm Dụng (CRPD). Dưới đây là các thông tin hướng dẫn chung cho mọi người, mọi hội đoàn có ý định nộp bản góp ý. Thời hạn nộp bản góp...

Xin mỗi người tiếp một tay đòi tự do tôn giáo cho người dân Việt Nam BPSOS, ngày 22 tháng 5, 2022 http://machsongmedia.org Tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo Nguyễn Bắc Truyển là một trong 10 người được chọn làm hồ sơ tiêu biểu cho Chiến Dịch Toàn Cầu cho Tù Nhân Lương Tâm Tôn Giáo, sẽ được phát động tại Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế được tổ chức ở thủ đô Hoa Kỳ ngày 28-30 tháng 6. Qua các khuôn mặt tù nhân lương tâm, chiến dịch...

Page 5 of 84