• Chiến dịch toàn cầu cho các tù nhân tôn giáo

Mạch Sống, ngày 18 tháng 4, 2022

http://machsongmedia.org

Khoảng 60 người Việt và thân hữu ngoại quốc đã ghi danh tham gia “Hội Nghị Thượng Đỉnh Cho Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế” sẽ tổ chức ở thủ đô Hoa Kỳ ngày 28 – 30 tháng 6 tới đây. Đây là năm thứ hai BPSOS đồng tổ chức hội nghị thượng đỉnh này, và ước lượng sẽ có hơn một nghìn tham dự viên gồm các lãnh đạo tôn giáo, các giới chức chính quyền, các nghị sĩ, và các nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo đến từ nhiều quốc gia.

Đồng chủ tịch của Uỷ Ban Chỉ Đạo hội nghị gồm có Cựu Đại Sứ Lưu Động Hoa Kỳ đặc trách tự do tôn giáo quốc tế Sam Brownback và Ts. Katrina Lantos-Swett, cựu Chủ Tịch Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế.

BPSOS sẽ đảm trách mảng giới trẻ lãnh đạo và Chiến Dịch Toàn Cầu cho các Tù Nhân Tôn Giáo, một trong những chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh năm nay.

“Trong vai trò đồng tổ chức, chúng tôi tạo điều kiện cho các tôn giáo bị bách hại ở Việt Nam lên tiếng tại diễn đàn quốc tế này,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, cho biết.

Pic1

Hình 1 – Trang web của Hội Nghị Thượng Đỉnh Cho Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế

* Hội Nghị Thượng Đỉnh cho Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế: 27-30 tháng 6 Thông Báo Thông Báo của BPSOS Ngày 1 tháng 4, 2022 Http://machsongmedia.org Cùng với nhiều chục tổ chức quốc tế, BPSOS sẽ đồng tổ chức Hội Nghị Thượng Đỉnh cho Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế lần 2 vào ngày 27 – 30 tháng 6 tới đây tại thủ đô Hoa Kỳ. Hội nghị lần đầu, tổ chức cuối tháng 7 năm 2021, đã thu hút khoảng một nghìn tham dự viên đến từ khắp thế giới. Họ thuộc các tôn giáo,...

Lên án chính sách kích động hận thù và bạo lực nhắm vào các tôn giáo ở Việt Nam Mạch Sống, ngày 17 tháng 4, 2022 http://machsongmedia.org Ngay khi Toà Bạch Ốc thông báo là Tổng Thống Joe Biden sẽ triệu tập Hội Nghị Thượng Đỉnh Hoa Kỳ - ASEAN trong các ngày 12 và 13 tháng 5 tới đây, tổ chức BPSOS đã phát động thư chung kêu gọi Hoa Kỳ có biện pháp đối với chính sách kích động hận thù và bạo lực nhắm vào các tôn giáo ở Việt Nam. “Đến nay...

Page 7 of 84