Việt Nam: Hội luận về đại sách lược nhằm khôi phục Hội Thánh Cao Đài Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin Khu Vực Đông Nam Á Lần 7 Mạch Sống, ngày 30 tháng 11, 2021 http://machsongmedia.org Chương trình hội luận sâu và rộng về Đạo Cao Đài kéo dài 2 ngày đã đón nhận tiếng nói của các giới chức quốc tế, các chức sắc Cao Đài thiên phong và nhiều chức việc Cao Đài ở trong và ngoài nước. Đồng thời, các chuyên gia pháp lý, quốc tế vận và...

Thời gian: lúc 10am – 12:45pm trong 2 ngày 29 & 30 tháng 11, 2021 Thứ hai và thứ ba tới đây sẽ là buổi hội luận về Việt Nam trong khuôn khổ của Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin Khu Vực Đông Nam Á, lần VII. Mục tiêu của hội luận là đi tìm phương án phục hưng Đạo Cao Đài sau hơn 4 thập niên bị bức hại. Buổi hội luận được chia thành 4 tham luận đoàn với nội dung vừa bao quát vừa chuyên sâu. Xin xem bảng tóm tắt nội dung ở cuối thông...

Page 8 of 84