Chủ Đề: Đạo Cao Đài – Thách Đố và Triển Vọng

Thời gian: lúc 10am – 12:45pm trong 2 ngày 29 & 30 tháng 11, 2021

Trong khuôn khổ của Hội Nghị về Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin Khu Vực Đông Nam Á lần VII, phần hội luận liên quan đến Việt Nam năm nay sẽ tập trung vào Đạo Cao Đài như trường hợp tiêu biểu về chính sách đàn áp tôn giáo của nhà nước và nỗ lực bảo vệ đức tin của một cộng đồng tôn giáo bị bách hại.

Cuộc hội luận bao gồm 2 buổi trong 2 ngày 29 và 30 tháng 11, mỗi ngày từ 10:00 am đến 12:45pm giờ Hoa Thịnh Đốn, tương đương 10:00 – 12:45 tối giờ Việt Nam. Các trọng tâm bao gồm:

  • Quan điểm và vai trò của quốc tế
  • Các thách đố và nguy cơ mà tín đồ Cao Đài phải đối mặt trong hơn 40 năm qua
  • Những bài học hay về đối phó với chính sách diệt đạo
  • Kế hoạch hành động trong 5 năm tới nhằm khôi phục cơ đạo

BPSOS kiến nghị LHQ về cách theo dõi và báo cáo tình trạng đàn áp tôn giáo Mạch Sống, ngày 7 tháng 10, 2021 http://machsongmedia.org Ngay sau khi Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, vào ngày 22 tháng 9, tuyên bố trước Đại Hội Đồng LHQ là Việt Nam sẽ ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền nhiệm kỳ 2023-2025, một số định chế của chính Hội Đồng này đã lên tiếng về các vi phạm bởi chính quyền Việt Nam trong nhiều lĩnh vực nhân quyền. Ngày 29 tháng 9,...

Đưa Việt Nam vào danh sách CPC, chế tài các thủ phạm, và mở chương trình đòi bồi thường tài sản cho công dân Hoa Kỳ Mạch Sống, ngày 4 tháng 8, 2021 http://machsongmedia.org Hai tuần trước khi Phó Tổng Thống Kamala Harris viếng thăm Việt Nam, TNS John Cornyn (Cộng Hoà, Texas) kêu gọi Ngoại Trưởng Antony Blinken có biện pháp mạnh mẽ về nhân quyền trong khi thương thảo hợp tác với Việt Nam trong về an ninh và quốc phòng. “Việt Nam chứng tỏ...

  Mạch Sống, ngày 16 tháng 9, 2021 http://machsongmedia.org Sau năm 1975, Nhà nước Cộng sản Việt Nam Nam đã áp dụng một loạt các chính sách nhằm khống chế, đàn áp thậm chí triệt tiêu một số tôn giáo tại Việt Nam. Nhiều cơ sở và các nơi thờ tự của nhiều tôn giáo đã bị tịch thu, đập phá và chiếm hữu trái phép. Đạo Cao Đài, được khai sáng từ năm 1926, cũng đã phải chịu chung số phận như các tôn giáo khác. Trên một khía cạnh nào đó, Nhà nước...

Page 9 of 84