• Quốc Hội Úc kéo dài thời hạn để góp ý

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 7 tháng 2 năm 2020

http://machsongmedia.com

Uỷ Ban Thường Trực Hỗn Hợp về Đối Ngoại, Quốc Phòng và Mậu Dịch của Quốc Hội Úc vừa gia hạn thời hạn để góp ý về có nên đưa vào Quốc Hội luật chế tài tương tự như Luật Magnitsky Toàn Cầu ở Hoa Kỳ không. Họ mong đón nhận ý kiến về lý do nên hoặc không nên, về những điểm nào cần đưa vào nội dung của dự thảo luật, và về những kinh nghiệm cần ghi nhận hay tránh né.

Ban đầu, thời hạn để góp ý là 31 tháng 1, nhưng đã được gia hạn đến ngày 2 tháng 3 dành cho những đóng góp từ các cá nhân hay tổ chức ở Úc và đến ngày 23 tháng 3 cho những ai hay tổ chức ngoài nước Úc: https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Foreign_Affairs_Defence_and_Trade/MagnitskyAct

Để đáp ứng thời hạn 31 tháng 1, BPSOS đã gửi văn thư góp ý riêng và đồng thời vận động bàn tròn đa tôn giáo Việt Nam và bàn tròn đa tôn giáo Hoa Kỳ gửi văn thư chung. Hiện nay BPSOS tiếp tục vận động thêm các tổ chức nhân quyền ở toàn khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương đồng loạt lên tiếng.

Hãy khai thác cuộc bỏ phiếu về EVFTA và IPA Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 4 tháng 2, 2020 http://machsongmedia.com Ngày 11 tháng 2 tới đây, Quốc Hội Âu Châu sẽ biểu quyết về Hiệp Ước Mậu Dịch Tự Do Liên Âu – Việt Nam (EVFTA) và Hiệp Ước Bảo Vệ Đầu Tư (IPA). Đây là cơ hội để các cá nhân và hội đoàn người Việt ở các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Âu Châu đồng loạt lên tiếng với nghị viên của quốc gia mình tại Quốc Hội Âu Châu. Sự...

Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Hoa Kỳ cũng lên tiếng với Quốc Hội Úc Mạch Sống, ngày 1 tháng 2 năm 2020 http://machsongmedia.comQua sự phối hợp của Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam, ngày 31 tháng 1, tổng cộng 45 cá nhân người thuộc các cộng đồng Tin Lành Tây Nguyên, Tin Lành Hmong, Phật Giáo, Cao Đài và Công Giáo ký văn thư chung gửi Uỷ Ban Thường Trực Hỗn Hợp về Đối Ngoại, Quốc Phòng và Mậu Dịch của Quốc Hội Úc để kêu gọi thông qua Luật Magnitstky tương...

Tin đặc biệt 27 quốc gia sẽ ra mắt “Liên Minh Các Quốc Gia Vì Tự Do Tôn Giáo” tại thủ đô Hoa Kỳ ngày mai * Cập nhật về 27 bàn tròn đa tôn giáo trên thế giới Nguồn tin từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết chiều ngày 5 tháng 2 Ngoại Trưởng Hoa Kỳ sẽ công bố Liên Minh Các Quốc Gia Vì Tự Do Tôn Giáo, kết quả của Hội Nghị Cấp Bộ Trưởng Thăng Tiến Tự Do Tôn Giáo năm 2019. Liên minh này gồm 27 quốc gia thành viên...

Chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng Luật Magnitsky Toàn Cầu của Hoa Kỳ Mạch Sống, ngày 27 tháng 1 năm 2020 http://machsongmedia.com Hôm nay BPSOS đã gửi thư đến Uỷ Ban Thường Trực Hỗn Hợp về Đối Ngoại, Quốc Phòng và Mậu Dịch của Quốc Hội Úc để kêu gọi đưa ra đạo luật tương tự Luật Magnitsky Toàn Cầu của Hoa Kỳ. Đáp ứng một tiêu chí về nội dung đóng góp cho Uỷ Ban Thường Trực Hỗn Hợp, BPSOS đề nghị một số điểm cần đưa vào dự thảo luật dựa trên...

Page 9 of 76