Ngày 26 tháng 8, 2010

Trong 5 tuần từ ngày được phát động, chiến dịch “Cứu Cồn Dầu” đã đạt mục tiêu đầu và hết sức quan trọng: tạo sự chú ý của dư luận, của chính quyền, và của các tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ và quốc tế.

DB Christopher Smith đã đưa vào Hạ Viện Nghị Quyết H Res 1572 và Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế đã lên tiếng. Qua buổi điều trần trước Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos ở Hạ Viện, một số tổ chức bảo vệ nhân quyền hay bảo vệ tự do tôn giáo nay đã nhập cuộc. Báo chí quốc tế cũng đã đăng tải tin tức về Cồn Dầu. Trong cộng đồng Việt nhiều nơi đã hoặc đang tổ chức họp báo, họp cộng đồng để phát động chiến dịch ở các địa phương.

Tin của BPSOS HTĐ ngày 18/8/10 -- Đáp ứng lời yêu cầu của DB Christopher Smith (Cộng Hoà, NJ), DB Frank Wolf (Cộng Hoà, VA) ngưng buổi phúc trình trong một phút để mọi người cầu nguyện cho hương hồn của anh Nguyễn Thành Năm, người đã bị chính quyền Đà Nẵng truy bức và đã chết vì chấn thương do sự tra tấn bởi dân phòng và công an Cồn Dầu đầu tháng 7 vừa qua. Trong không khí trang nghiêm của Quốc Hội Hoa Kỳ, nhiều người đã mủi lòng và không cầm...

Ngày hôm nay, DB Cao Quang Ánh phát biểu đầu ngày ở Hạ Viện về tình trạng đàn áp đang tiếp diễn đối với xứ đạo Cồn Dầu, Đà Nẵng. "Hồi đầu năm nay chính quyền địa phương ở Cồn Dầu, Việt Nam, công bố sự phá hủy nhà và đất của dân để dọn chỗ thành lập một khu du lịch. Không có kế hoạch bồi thường hoặc chuyển địa điểm thỏa đáng được đưa ra. Đồng thời, chính phủ ra lệnh cấm chôn cất trong nghĩa trang của xứ Cồn Dầu nhà thờ địa phương, trong đó, hơn...

Theo lời yêu cầu của DB Cao Quang Ánh, Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos của Quốc Hội sẽ tổ chức buổi phúc trình về tình hình đàn áp tự do tôn giáo ở Việt Nam mà trọng tâm là cuộc đàn áp đẫm máu ở Cồn Dầu bởi chính quyền Đà Nẵng trong thời gian gần đây và vẫn còn tiếp diễn. Một số công dân và cư dân Hoa Kỳ có thân nhân ở Cồn Dầu là nạn nhận của cuộc đàn áp sẽ là nhân chứng chính tại buổi phúc trình. Ông Leonard Leo, Chủ Tịch Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do...

Tuấn Nguyễn Sau khi chiếm Miền Nam Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đảng Cộng Sản đã bóc lột, đàn áp mấy chục triệu dân Việt Nam và bỏ tù khổ sai cải tạo nửa triệu người vô tội mà họ chụp mũ là chống phá Nhà Nước Cách Mạng. Nhằm mục đích mù quáng muốn xây dựng một xã hội vô thần, Đảng tìm cách hủy diệt niềm tin tín ngưỡng của người dân và thắt cổ tất cả các tôn giáo, kể cả Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, và Phật Giáo Hòa Hảo. Đảng...

Page 94 of 94