Kế hoạch 5 năm tạo lực cho người dân: con đường đến dân chủ

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 21 tháng 10, 2015

http://machsongmedia.com

(Ghi chú: Bài này thuộc Chương 3 “Sách Lược Tạo Lực”, trong loạt bài “10 năm dân chủ hoá Việt Nam”: http://www.machsongmedia.com/chinhtri/vandechinhsach/1009-pho-bien-ke-hoach-5-va-100.html )

T do tôn giáo là chìa khoá cho các quyền t do khác và là ca ngõ mở ra tiến trình dân chủ hoá.

Phát triển bộ phận XHDS cho các cộng đồng tôn giáo là công thc để tạo lc cho người dân.

Năm 2016 là cơ hội để nhanh chóng phát triển lc lượng XHDS và đặt nền cho tiến trình dân chủ hoá không thể thoái lui.

 

Giữa năm 2010 chúng tôi, một nhóm người cùng tâm huyết và chí hướng, bắt đầu thc hiện kế hoạch 10 năm để dân chủ hoá Việt Nam. Kế hoạch này được trình bày khái lược trong sách "Thông Điệp Hy Vọng và Trách Nhiệm: 10 năm để chuyển biến cộng đồng và thay đổi đất nước".

Đến tháng 5 năm nay là đúng nửa hành trình, mà trọng tâm là chuyển thế. Vì giai đoạn này đòi hỏi nhng yếu tố bất ng, chúng tôi chọn phương thc "một nhóm nhỏ hoạt động trong âm thầm". Giai đoạn này đã hoàn tất đúng thời điểm đề ra từ ban đầu.

Trọng tâm của nửa hành trình 5 năm còn lại là nương thế để tạo lực. Muốn tạo lực thì cần nhiều người tham gia. Để chuẩn bị cho giai đoạn này, chúng tôi đã chuẩn bị nền móng cho s tham gia rộng rãi, song song và riêng biệt với nhau, nhưng cùng góp phần cho đại cuộc. Chúng tôi gọi kế hoạch cho giai đoạn này là kế hoạch 5 & 100 năm. Chúng tôi sẽ giải thích con số 100 ở một bài khác.

Nếu giai đoạn hai này cũng hoàn tất đúng thời điểm thì 5 năm tới chúng ta sẽ bắt đầu thấy ánh sáng dân chủ chiếu rọi lên quê hương.

Kế hoạch này gồm hai phần thực hiện song hành:

(1) Dùng thế thượng phong của người Việt ở hải ngoại, trong bối cảnh chính quyền Việt Nam phải hội nhập khu vc và quốc tế do nhu cầu sinh tồn, để m không gian an toàn (tương đối) cho người dân trong nước tập hp.

(2) Phát huy tiềm năng tập hợp của các cộng đồng tôn giáo ở trong nước để mau chóng tạo lc cho người dân, cho đến khi toàn dân đủ mạnh để ảnh hưởng chính sách và làm đối trọng vi chính quyền.

Hội Nghị về Tự Do Tôn Giáo hay Tín Ngưỡng Ở Đông Nam Á, Bangkok, Thái Lan, 30/09/2015 (ảnh ICJ)

 

Quyền tự do tôn giáo: từ nạn nhân thành chứng nhân Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 18 tháng 10, 2015 http://machsongmedia.com (Ghi chú: Bài này thuộc Chương 2 và 3 “Sách Lược Chuyển Thế và Sách Lược Tạo Lực”, trong loạt bài “10 năm dân chủ hoá Việt Nam”: http://www.machsongmedia.com/chinhtri/vandechinhsach/1009-pho-bien-ke-hoach-5-va-100.html ) Các cộng đồng tôn giáo độc lập ở Việt Nam bắt đầu có tiếng nói ảnh...

Những việc cần làm để khai thác cơ hội và thế đứng mới Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 6 tháng 10, 2015 http://machsongmedia.com (Ghi chú: Bài này thuộc Chương : http://www.machsongmedia.com/chinhtri/vandechinhsach/1009-pho-bien-ke-hoach-5-va-100.html ) Hội Nghị về Tự Do Tôn Giáo hay Tín Ngưỡng ở Đông Nam Á do BPSOS phối hợp thực hiện cùng 2 tổ chức bạn là ICJ và FORUM-ASIA ở Bangkok, Thái...

Phát biểu khai mạc Hội Nghị về Tự Do Tôn Giáo hay Tín Ngưỡng Ở Đông Nam Á Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 30 tháng 9, 2015 LTS: Dưới đây là lời phát biểu của Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, trong phần khai mạc Hội Nghị về Tự Do Tôn Giáo hay Tín Ngưỡng Ở Đông Nam Á. Hội nghị này do ba tổ chức uy tín cùng hợp tác thực hiện: International Commission of Jurists...

BPSOS đồng tổ chức Hội Nghị về Tự Do Tôn Giáo và Tín Ngưỡng Mạch Sống, ngày 30 tháng 9, 2015 http://machsongmedia.com Hôm nay hội nghị về tự do tôn giáo và tín ngưỡng trong vùng Đông Nam Á được khai mạc tại Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, Gs. Ts. Heiner Bielefeldt. “Đây là lần đầu tiên có một hội nghị chuyên đề...

Page 94 of 108