• Cần thêm 30 vị dân biểu dồng bảo trợ dự luật HR 3001
 
Ngày 28 tháng 7, 2021
 
Tính đến nay đã có 21 dân biểu Hoa Kỳ đồng bảo trợ Luật Nhân Quyền Việt Nam (HR 3001) do Dân Biểu Christopher Smith (Cộng Hoà, NJ) đưa vào Hạ Viện đầu tháng 5 vừa qua. Mục tiêu của chúng tôi là dự thảo luật này sẽ có tối thiểu 50 vị dân biểu đồng bảo trợ trước khi được biểu quyết bởi Uỷ Ban Đối Ngoại của Hạ Viện, có thể sẽ vào cuối tháng 9 này. Chúng tôi sẽ cần sự tiếp tay của quý đồng hương ở khắp Hoa Kỳ.
 
Trong cuộc tổng vận động từ ngày 12 đến 16 tháng 7 vừa qua, tiến hành cùng lúc với Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, thành viên và thiện nguyện viên của BPSOS đã tham gia nhiều buổi họp trực tuyến và giáp mặt với nhân viên lập pháp ở Hạ Viện Hoa Kỳ để kêu gọi sự ủng hộ cho HR 3001.
 
Đồng bảo trợ nghĩa là không chỉ ủng hộ mà còn kêu gọi đồng viện bỏ phiếu khi dự thảo luật được đưa ra biểu quyết. Điều đáng chú ý là trong số 21 vị dân biểu đã đứng tên đồng bảo trợ, 14 vị thuộc Đảng Dân Chủ và 7 vị thuộc Đảng Cộng Hoà trong khi dự luật lại do dân biểu Đảng Cộng Hoà là Ông Christopher Smith khởi xướng. Điều này cho thấy vấn đề nhân quyền ở Việt Nam có được sự ủng hộ lưỡng đảng.
 
With Chris Smith
Hình: Ts. Nguyễn Đình Thắng, cựu Đại Sứ Grover Joseph Rees và cô Wai Wai Nu, cựu tù nhân lương tâm Miến Điện tại văn phòng của DB Christopher Smith, ngày 22/07/2021 (ảnh BPSOS)

Xin tiếp tay phổ biến video về cách gọi phẩm vị của các chức sắc Cao Đài BPSOS, ngày 24 tháng 7, 2021 http://machsongmedia.org Trong 2 năm trở lại đây, quốc tế bắt đầu hiểu ra rằng nhóm người chiếm cứ Toà Thánh Tây Ninh không đại diện cho Đạo Cao Đài được thành lập năm 1926. Tuy nhiên, rất nhiều người Việt ở trong và ngoài nước chưa phân biệt được thật và giả. Chúng tôi giới thiệu một video ngắn 4 phút về cách phân biệt và xưng hô cho...

Page 2 of 76