• 53 cộng đồng với tổng cộng hàng chục nghìn người hưởng ứng

Mạch Sống, ngày 12 tháng 9, 2019

http://machsongmedia.com

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Thư Ký LHQ, ngày 22 tháng 8 vừa qua đã có 53 cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam đã đồng loạt tổ chức tưởng niệm các nạn nhân của sự bạo hành vì lý do tôn giáo hay niềm tin, qua các hình thức cầu nguyện, thắp nến, vinh danh…

“Mức hưởng ứng này có thể là cao nhất trong tất cả các quốc gia thành viên LHQ,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nhận xét. “Qua trao đổi với các tổ chức bạn ở nhiều quốc gia khác, tôi thấy họ rất ngạc nhiên về khả năng truyền thông và huy động quần chúng của các cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam.”

Ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đại Hội Đồng LHQ đã biểu quyết đồng thuận thông qua Nghị Quyết A/Res/73/296, ấn định từ nay ngày 22 tháng 8 hàng năm là Ngày Quốc Tế Tưởng Niệm Nạn Nhân của Các Hành Vi Bạo Hành Trên Cơ Sở Tôn Giáo hay Niềm Tin. Xem kết quả biểu quyết: https://digitallibrary.un.org/record/3808396?ln=en

Hội Thánh Người Thượng Tây Nguyên tại làng Buôn Êa Khit, Xã Êa Bhôk, Huyện C̆ư̆ Kuiñ, tỉnh Dak Lak tổ chức ngày 22/8, 2019 (ảnh JS)

Chỉ 2 ngày sau đó BPSOS phát động chiến dịch “22 tháng 8” nhằm chuyển thông tin này vào Việt Nam cũng như động viên và hướng dẫn các cộng đồng tổ chức sinh hoạt tưởng niệm.

Để bổ trợ cho chiến dịch này,

Mạch Sống, ngày 10 tháng 9, 2019 http://machsongmedia.com Vô tổ quốc trên chính quê hương mình: tình trạng cùng khổ của người H'mong và người Thượng Tin Lành Thêm nhiều tổ chức nhân quyền gửi báo cáo tới các cơ chế hoạt động của Liên Hợp Quốc đề nghị xem xét tình trạng “vô tổ quốc” của người Thượng và H’Mông ở Việt Nam. Tình trạng đàn áp tôn giáo của nhà nước Việt Nam đối với những người H’Mông, người Thượng và người thuộc sắc dân thiểu số...

Cơ hội thu hút sự quan tâm của quốc tế đến thực trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam Mạch Sống, ngày 17 tháng 8, 2019 http://machsongmedia.com Hưởng ứng lời kêu gọi của LHQ, nhiều trăm địa điểm ở khắp Việt Nam sẽ có sinh hoạt tưởng niệm trong Ngày Quốc Tế Tưởng Niệm Nạn Nhân Bị Bạo Hành Vì Tôn Giáo Hay Niềm Tin vào tuần tới. Ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đại Hội Đồng LHQ đã thông qua Nghị Quyết A/Res/73/296 ấn định ngày 22 tháng 8 mỗi năm là ngày...

Các văn phòng LHQ, các toà đại sứ, và các cơ quan truyền thông đã được thông báo Ngày 20 tháng 8, 2019 http://machsongmedia.com Để chuẩn bị cho ngày 22 tháng 8, Ngày Quốc Tế Tưởng Niệm Các Nạn Nhân bị Bạo Hành vì Tôn Giáo hay Niềm Tin, BPSOS công bố “bức tường tưởng niệm” trên không gian mạng: https://www.vncrp.org/ngay-tuong-niem-22-8 “Chúng tôi khởi đầu với 12 nạn nhận thuộc các tôn giáo đa dạng,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc...

Vận động quốc tế theo dõi và sẵn sàng can thiệp Mạch Sống, ngày 15 tháng 8, 2019 http://machsongmedia.com Theo ước đoán của tổ chức BPSOS, số cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam hưởng ứng Ngày Quốc Tế Tưởng Niệm Nạn Nhân Bị Bạo Hành Vì Tôn Giáo Hay Niềm Tin năm nay có triển vọng sẽ vượt con số một trăm. “Tính đến ngày hôm nay chúng tôi biết được 10 cộng đồng người Hmong và người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành, 7 cộng đồng Cao Đài và 1 cộng đồng...

Page 13 of 77