Thánh-Thất & Điện-Thờ Phật-Mẫu
Mountain View, Dallas, Texas
Số: 01/TB/KH/2019


ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
(Cửu Thập Tứ Niên)
TÒA-THÁNH TÂY-NINH
***
CAO DAI TAY NINH TEMPLES OF TEXAS

***

THÔNG-BÁO

V/V:     1. Bảo vệ thành công danh hiệu đạo ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH.

2. Vụ kiện dân sự: về hoạt động có âm mưu và phục vụ cho một tổ chức tội phạm Việt Nam ở Hoa Kỳ.

  1. 1. Bảo Vệ Thành Công Danh Hiệu ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH.

Năm 1997 nhà nước Việt Nam đã chính thức lập ra Chi Phái 1997 để diệt Đạo Cao Đài nguyên thủy của Đức Chí Tôn lập ra (1926). Theo Huấn Lịnh số 556/88-HT-HL, Huấn Lịnh số 557/88-HT-HL, Huấn Lịnh số 558/88-HT-HL, và Đạo Lịnh số 09/90-HT-ĐL của Chi Phái 1997 do ông Nguyễn Thành Tám chưởng quản đã bổ nhiệm ông Trần Quang Cảnh là Giáo Hữu và là Trưởng Ban Đại Diện cho Chi Phái 1997 ở hải ngoại và phải trọn tùng mạng lịnh.

Thông Cáo Trang 1


• Tin mừng cho Cao Đài: Hãy gửi lời chúc mừng cho nhau http://machsongmedia.comTrong cuộc tổng vận động do BPSOS tổ chức năm nay ở thủ đô Hoa Kỳ, điểm nổi bật mà nhiều người chú ý là sự kiện 2 nạn nhân bị bách hại vì lý do tôn giáo ở Việt Nam được Tổng Thống Hoa Kỳ tiếp kiến ngày 17 tháng 7. Nhưng đó lại không là điểm làm tôi hài lòng và thích thú nhất. Với tôi, điều hài lòng và thích thú nhất là hình ảnh của đại diện cho 6 tôn giáo...

Chi Phái Tây Ninh 1997 thảm bại trong sứ mạng thi hành Nghị Quyết 36 Mạch Sống, ngày 7 tháng 8, 2019 http://machsongmedia.com Ngày 25 tháng 7 Hội Đồng Xét Xử (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB) của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ quyết định huỷ giấy phép cầu chứng thương hiệu trước đây đã cấp cho một tổ chức tôn giáo trá hình do Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên năm 1997 nhằm diệt Đạo Cao Đài gốc. “Tin này đã làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc,”...

Ngày 9 tháng 8, 2019https://machsongmedia.com Tôi chúc mừng tất cả các tín đồ Cao Đài ở trong và ngoài Việt Nam về quyết định của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ huỷ giấy phép đã cấp cho Chi Phái 1997 độc quyền sở hữu danh hiệu chung của Đạo Cao Đài. Thành quả này có được là do một số tín đồ Cao Đài đã đổ nhiều công sức, tài chính, và tâm huyết trong hơn một năm qua, bất chấp những điều tiếng và sự đánh phá đến từ nhiều phía. Trước hết và trên...

Thông điệp ẩn: Quốc tế vận trong tầm tay của mọi người Ts. Nguyễn Đình Thắng Ngày 28 tháng 7, 2019 http://machsongmedia.com Thưa quý đồng hương đã tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam năm 2019, Tôi viết những dòng dưới đây để trước hết hoan nghênh và cảm ơn từng người trong số quý vị đã bỏ thời gian, tiền bạc và công khó để cùng lên tiếng cho nhân quyền của đồng bào ở trong nước, đòi tự do cho các tù nhân lương tâm và vận động cho nền...

Page 14 of 77