BẢN TƯỜNG TRÌNH CỦA TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo Vùng Đông Nam Á, 3-5 tháng 11 năm2019

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức trên khắp mọi trụ xứ.

Kính thưa quý chính khách cùng chư thiện hữu trí thức gần xa cùng tham dự đại hội tự do tôn giáo vùng Đông Nam Á lần thứ 5 tại đất nước Thái Lan.

Nam mô A di đà Phật.

Tôi Thích Thiện Phúc thuộc tăng đoàn GHPGVNTN, chùa An cư -thành phố Đà nẵng-Việt nam.

Trước hết chúng tôi xin khẳng định rằng: Việt nam chúng tôi không có nhân quyền và tự do tôn giáo, các quyền cơ bản của con người đã bị tước đoạt hoàn toàn trong đó có niềm tin tôn giáo. Những tôn giáo độc lập này thường xuyên bị nhà cầm quyền đàn áp, sách nhiễu và khủng bố gây không ít khó khăn về mọi mặt.

Riêng về Phật giáo thống nhất của chúng tôi nhà cầm quyền cộng sản đã đối xử phân biệt hết sức thô bạo và vô lương, bản thân tôi suốt bao nhiêu năm qua phải gánh chịu mọi sự áp bức đoạ đày về sự dã tâm của họ. Họ cô lập chia rẽ khủng bố tinh thần, tuyên truyền dối trá sai sự thật gây hoang mang trong công chúng và tín đồ, âm mưu phân hoá theo kiểu trảy cành chặt nhánh hầu nhằm làm tê liệt.

Vì bất đồng quan điểm và không chấp nhận tham gia theo giáo hội Phật giáo Việt nam (GHPGVN) tức là giáo hội quốc danh do nhà nước dựng lên vào năm 1981 chủ đích là cơ cấu vào trong mặt trận tổ quốc Việt nam, sinh hoạt theo chủ trương và đường lối của đảng, nhằm phục vụ cho đảng. Nên tôi phải chấp nhận một cuôc sống trên đe dưới búa không ngừng nghỉ dưới sự áp bức từ nhà cầm quyền cộng sản Việt nam.